Visie AAA Consultancy Bernheze

Kwaliteitsverbetering is systematisch mogelijk door consequent te werken volgens de Deming-cirkel Plan – Do – Check – Act. Daarbinnen is het werken aan de professionaliteit van iedere betrokkenen belangrijk. Zowel in competent blijven als in bijdrage aan verbetering als in waardering.

Na de ontwikkeling van mechanisatie en automatisering in de voedselproductie is het nu zoeken naar een nieuw evenwicht met natuur en natuurlijke basisprincipes actueel.

De keuzes in ontwikkelingen in het (recente) verleden hebben gevolgen voor de komende jaren voor huidige en toekomstige generaties. Daarom is het noodzakelijk nu actie te ondernemen op het beperken van de lasten straks.
AAA Consultancy Bernheze is opgestart om actief mee te werken aan kwaliteitsverbetering en ontwerpverbetering van systemen, met name rondom voedselleverantie.

Ir. J.W.J. Jacobs (Jan)

Visie AAA Consultancy Bernheze
Agrarische & aanverwante activiteiten
Agrarische & aanverwante activiteiten

Onderwijs examinering certificering
Onderwijs examinering certificering

Ondersteuning in certificeringstrajecten
Ondersteuning in certificeringstrajecten

Ontwikkeling naar AAA Consultancy Bernheze

Ontwikkeling binnen het agrarisch onderwijs als eerste spoor

Na mijn studie in Wageningen werd ik in 1988 werd ik leraar veehouderij aan de MAS in Oss. Vanuit mijn extra taken als leraar werd ik lid van de kerngroep Dier, het overleg binnen AOC-Raad-verband tussen de docenten veehouderij van alle Nederlandse AOC’s. Dat betekende ook mijn actieve bijdrage aan de sectorcommissie bij LOBAS (later Aequor).

In 2002 stapte ik gedeeltelijk over in de rol van beleidsmedewerker onderwijs en in 2003 werd ik volledig beleidsmedewerker. Binnen Helicon was er intern behoefte aan verbetering van de examenkwaliteit. Een belangrijke eis van werkgevers van (met name de BBL-) leerlingen was de aantoonbare kwaliteit van de examinatoren. Dat leidde in mijn geval tot het contact met Provex en Certiforce ci. Begin 2006 waren 4 Helicon-examinatoren de eerste ISO-gecertificeerde assessoren. Voor mij de opstap naar het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Examens. Onze eerste NVE-resultaten waren de functieprofielen en het register voor examenfunctionarissen. Vanuit deze rol werd ik assessor ISO 17024 binnen de Raad voor Accreditatie. In 2018 heb ik bijgedragen aan de opzet van de Stichting ExamAssist. In september 2019 ben ik begonnen aan het pre-promotietraject voor MBO-docenten, onderwerp is examinering. In december 2019 ben ik toegetreden tot de redactie van het blad Examens. In 2022 start mijn promotie in Twente.

Ontwikkeling tweede spoor

Een parallel verlopen ontwikkelspoor ligt in de paardenhouderij. Als leraar veehouderij kreeg ik de kans les te gaan geven bij de toenmalige Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen in Deurne. Als gevolg hiervan volgde ik in 1993 mijn vader op als secretaris van de Studieclub Paardenhouderij “Oost-Brabant”. In 2020 beëindig ik het secretariaat vanwege de pre-promotie. Vanuit de activiteiten van deze studieclub is in 1999 Stichting KWPN-Veulenveiling Maren-Kessel opgezet, die in 2018 omgevormd is naar Stichting Veulenveiling Maren-Kessel.

Ontwikkeling derde spoor

Een derde parallel ontwikkelspoor loopt via de Bernhezer Buitenwacht. De snelle schaalvergroting van met name de intensieve veehouderij in Bernheze leek begin van deze eeuw vorm te krijgen in een grootschalige bouwactiviteit en vergroting van de afstand tussen boeren en buitenlui. De Bernhezer Buitenwacht wil een constructieve bijdrage aan de passende ontwikkelrichting leveren. In het overleg met gemeente en ZLTO zijn voorstellen omgezet in beleid. Denk aan de plaats van groen in het buitengebied. Bovendien ligt er nu glasvezel voor alle bewoners van Bernheze.

Vanuit deze activiteiten heb ik zitting genomen in het bestuur van Stichting Duurzaam Kwaliteits Vlees. In het SDKV-onderzoek Serious Farming hebben we aangetoond, dat een nieuw ontwerp van een drinkwatersysteem schoon water aan alle dieren in een varkensstal aan kan bieden zonder inzet van chemie. Ook hebben we onderzocht of de ontwikkeling en verspreiding van met name MRSA in stallen en in drinkwatersystemen met probiotica tegen te gaan is. Hier liggen nadrukkelijk kansen.

De grote lijnen voor mij

 • De huidige ontwikkelingen in wereld en Nederland gaan in toenemende
  snelheid. Om mee te kunnen of zelfs mee te sturen is snelle invoering
  van de nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk.
 • De continue eis om kwaliteit te blijven leveren ondanks de snelle
  ontwikkelingen. Maatschappelijk is het onaanvaardbaar dat ‘de slager het
  eigen vlees keurt’.
 • Kwaliteit = Proces x Product x Professional. Ieder onderdeel vraagt zijn aandacht.

Partners

BTW-identificatienummer m.i.v. 2020: NL001916655B76